Hva er valuta og hvordan fungerer det?

Valutamarkedet (referert til som forex eller FX-markedet) er det største og mest flytende markedet i verden med et gjennomsnittlig daglig handelsvolum på omtrent $ 6 billioner.  Valutamarkedet er det mest likvide av verdens finansmarkeder og fungerer gjennom et globalt nettverk av banker, selskaper og enkeltpersoner som handler valuta med hverandre. Dersom du har reist til utlandet, har du gjort en valutatransaksjon. Valutamarkedet befinner seg ikke på et fysisk sted og har ingen sentral børs. Det er i operasjon 24 timer i døgnet fra søndag kveld til fredag kveld.

Selv om mye av valutakonvertering gjøres av praktiske årsaker, blir mesteparten av valutakonverteringen gjort med tanke på å sitte igjen med en gevinst. Antallet valuta som blir konvertert av valutatradere hver eneste dag, kan gjøre kursbevegelsene på noen valutaer ekstremt volatile. Det er denne volatiliteten som gjør at valuta blir så attraktivt for valutatradere. Valutahandel gir deg muligheten til å dra fordel av bevegelser i en lang rekke forskjellige valutaer. Valuta handles alltid i par – for eksempel EUR/USD. Du spekulerer om kursen til ett lands valuta vil stige eller falle i forhold til valutaen til et annet land, og tar en posisjon deretter.

Forexmarkedet er desentralisert, noe som betyr at det ikke er noen grunn for valutaveksling, og dermed foregår handel over disk (OTC). Selv om valutamarkedet tidligere bare var tilgjengelig for store finansinstitusjoner og høyverdige personer, har de siste fremskrittene i teknologi gjort det mulig for detaljhandelsvirksomhetene å gå kraftig inn i markedet. De er nå ansvarlige for omtrent 30% av daglig handel.

FX-markedet er åpent 24/5 og prisene påvirkes av en rekke økonomiske og geopolitiske faktorer, noe som igjen utløser raske prisbevegelser og øker markedsvolatiliteten.

Hvorfor valutatrading?

Når tradere velger et marked de ønsker å handle i, ser de etter de største mulighetene for å oppnå gevinst. Det er mange grunner til hvorfor millioner av traders over hele verden mener at valutamarkedet passer til disse kriteriene. Vi vil her fokusere på de fire største fordelene ved valutatrading.

Mulighet til å gå long eller gå short
I valutahandel kan du tjene penger både i stigende og fallende markedet. Det er fordi du alltid selger en valuta (mot-valutaen) når du kjøper en annen (basis-valutaen). Prisen til et valutakryss indikerer hvor mye én enhet av basis-valutaen er verdt i mot-valutaen.

For eksempel, i valutaparet EUR/USD er EUR basis-valutaen og USD er mot-valutaen. Dersom EUR/USD trades til 1,12156 vil det si at en euro er verdt 1,12156 amerikansk dollar. Hvis du tror at basis-valutaen i et valutakryss kommer til å styrkes mot mot-valutaen kjøper du krysset (går long). Hvis du tror at basis-valutaen vil synke mot mot-valutaen selger du krysset (går short). Gevinsten eller tapet ditt avhenger av i hvilken grad du forutså riktig, det vil si at det er mulig å få gevinst uansett hvilken vei markedet beveger seg.

Åpningstider for valutamarkedet
Valutamarkedet er åpent 24 timer i døgnet, fem dager i uken – fra kl. 22 på søndag til kl. 23 på fredag (norsk tid). Bakgrunnen for disse lange åpningstidene er fordi valutatransaksjoner skjer direkte mellom partene, såkalt over-the-counter (OTC) og ikke gjennom en sentral børs. Og siden valutamarkedet er globalt kan du alltid dra fordel av de forskjellige aktive åpningstidene på valutamarkedet.

Det er viktig å huske at valutamarkedets åpningstider vil variere i mars, april, oktober og november. Da vil forskjellige land endre til sommertid/vintertid på forskjellige dager.

Valutaer har høy likviditet
Valutamarkedet er det markedet som har høyest likviditet i verden. Det betyr at det er et stort antall kjøpere og selgere som ønsker å handle til enhver tid. Hver dag konverteres valuta til en verdi av mer enn 6 billioner dollar av enkeltpersoner, selskaper og banker – og størstedelen av denne aktiviteten er ment å generere gevinst.

Høy likviditet betyr at transaksjonene kan fullføres raskt og enkelt, slik at transaksjonskostnadene – eller spreadene – ofte er veldig lave. Dette skaper muligheter for traders til å spekulere i kursbevegelser på bare noen få pips (prosenter av punkt).

Volatilitet på valuta
Den store mengden valutatrading hver dag utgjør milliarder av dollar hvert minutt, noe som gjør prisbevegelsene til noen valutaer ekstremt volatile. Traders kan potensielt høste store gevinster ved å spekulere i kursbevegelser i begge retninger. Men volatiliteten kan slå begge veier – markedet kan raskt snu seg mot deg, så det er viktig å bruke verktøy for risikohåndtering for å begrense eksponeringen.